Co je Redirect?

Služba Redirect

Redirect domény (přesměrování) nabízíme jako doplňkovou službu k registraci domény. Slouží především ke snadnému nasměrování doménového jména na konkrétní URL adresu. Službu můžete využít pro doménu, ke které nemáte zřízený vlastní hosting, a potřebujete ji například nasměrovat na jiné své už existující stránky.

Podmínkou správného fungování redirectu je nastavení dns A záznamu domény na adresu 81.2.196.60

Hledisko SEO

Služba Redirect je zajištěna přesměrováním na úrovni HTTP serveru, hlavičkou 301 (trvalé přesměrování/Moved Permanently). Z hlediska hodnocení vašich stránek vyhledávači je výhodou tohoto způsobu přesměrování přenos hodnocení na novou stránku (hodnocení se zpravidla přenáší v případě, že vyhledávač stránky vyhodnotí jako obsahově stejné nebo výrazně podobné). Stejně tak by se měly započítat nové cílové stránce odkazy, které vedly na starou přesměrovávanou stránku. Tím se nová stránka snadno dostane do výsledků vyhledávače.

Jak objednat Redirect při registraci nové domény? Stačí vybrat volbu objednat redirect a vyplnit url pro přesměrování. Redirect pak bude objednán na stejný počet let jako registrace domény.

Jak objednat redirect pro prodloužení domény? Stačí vybrat volbu objednat redirect a vyplnit url pro přesměrování. Redirect pak bude objednán nebo prodloužen o stejný počet let jako prodloužení domény.

Jak objednat redirect jako doplněk existující domény? Samostatnou objednávku redirectu je možné provést z detailu domény po rozbalení volby další aktivity a kliknutí na odkaz Objednat redirect. Redirect je možné objednat i z přehledu služeb redirect kam se lze dostat z přehledu Vašeho účtu.

Jak upravit cílovou adresu? Adresu lze upravit po kliknutí na volbu změnit u zobrazené url a to jak v detailu dané domény tak v přehledu všech služeb redirect.