Informace o používání cookies

INTERNET CZ, a.s. (dále jen “INTERNET CZ”) chrání důvěrnost osobních údajů návštěvníků svých webů a zaručuje nezbytnou ochranu těchto dat při všech událostech, kdy může hrozit riziko porušení.

V souladu s Nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy v oblasti zpracování osobních údajů uživateli (“Subjektu údajů” také „Návštěvníku webu“) tímto poskytujeme informace o tzv. “cookies”.


Kdo jsme

INTERNET CZ, se sídlem ve Ktiši 2, 384 03 Ktiš (Česká republika), zastoupena svým zákonným zástupcem, působí jako Správce údajů a lze ji kontaktovat na adrese privacy@forpsi.com.

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který poskytne veškeré informace a zodpoví dotazy na adrese dpo@forpsi.com.


Jaké údaje spravujeme

Údaje o prohlížení

Počítačové systémy, které zajišťují fungování našich webových stránek, shromažďují při své standardní činnosti a výhradně po dobu trvání připojení, některé osobní údaje, jejichž přenos je nedílnou součástí při používání protokolů internetové komunikace. Jedná se o informace, které se nesbírají za účelem přiřazení k identifikovaným návštěvníkům webu, ale díky své povaze by mohly po zpracování a přiřazení k údajům přechovávaným třetími osobami umožnit identifikaci uživatelů. Do této kategorie údajů patří: IP adresy nebo názvy počítačů, které používají uživatelé pro připojení k těmto webovým stránkám, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, časové údaje o požadavcích, způsob zasílání požadavků na server, velikost souboru zaslaného jako odpověď, číselný kód, udávající stav odpovědi ze serveru (úspěšně vyřízeno, chyba, atd.), charakteristické parametry prohlížeče používaného při prohlížení webových stránek, velikost okna prohlížeče na zařízení používaném k prohlížení webových stránek a další parametry týkající se operačního systému a informačního prostředí uživatele. Tyto údaje se používají pouze za účelem sběru anonymních statistických informací o používání těchto webových stránek a kontroly jejich fungování. Okamžitě po zpracování jsou vymazány. Tyto údaje mohou být použity k ověření odpovědnosti v případě hypotetické počítačové kriminality namířené proti poskytovateli webových stránek nebo jiným subjektům.

Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které odesílají stránky prohlížené uživatelem na terminál (obvykle prohlížeč), kde se ukládají, aby pak byly při následující návštěvě daného uživatele přeposílány na tytéž stránky. Během prohlížení stránek může uživatel na svůj terminál dostávat cookie, které posílají různé stránky nebo internetové servery (tzv. „třetí strany“), tyto soubory mohou obsahovat určité prvky jako např. obrázky, mapy, zvuky, specifické linky na stránky jiných domén, umístěné na stránkách, které si tento uživatel prohlíží. Každý soubor cookie může obsahovat odlišné údaje, jako například IP adresu, státní příslušnost, město, datum/čas, zařízení, prohlížeč, operační systém, rozlišení obrazovky, původ navigace, navštívené stránky a jejich počet, doba trvání prohlížení, počet návštěv atd.

Používání cookies třetích stran se řídí pravidly těchto třetích stran, proto žádáme Návštěvníka webu, aby se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, zveřejněnými v Seznamu cookies, které používají tyto webové stránky.


Typy souborů cookie

Naše webové stránky používají níže vyjmenované typy souborů cookie. K analýze našich webových stránek se používá nástroj pro skenování cookies pro co nejpřesnější automatickou aktualizaci seznamu.

Cookies jsou rozděleny do těchto kategorií:

  • Nezbytné cookies: pomáhají zajistit použitelnost webových stránek zpřístupněním základních funkcí jako je navigace na stránce a přístup k chráněným částem stránek. Webové stránky nebudou bez těchto cookies správně fungovat.
  • Preferenční cookies: umožňují, aby si v případě, že Návštěvník webu poskytl výslovný a informovaný souhlas, webové stránky „pamatovaly“ informace, které ovlivňují způsob, jímž se stránky chovají nebo prezentují, jako je oblíbený jazyk nebo region, ze kterého pochází uživatel. if the Data Subject has given explicit and informed consent, these allow a website to remember the information that influences the way the site behaves or presents itself, such as the user's preferred language or region.
  • Statistické cookies: v případě, že Návštěvník webu poskytl výslovný a informovaný souhlas, pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé interagují se stránkami a odesílají tyto informace v anonymní podobě.
  • Marketingové cookies: používají se k monitorování chování uživatelů webových stránek v případě, že Návštěvník webu k tomu poskytl výslovný a informovaný souhlas. Účelem je zobrazování jen těch reklam, které mohou být pro daného uživatele zajímavé a relevantní.

Uživatel webu má možnost kdykoliv spravovat nastavení, nebo požádat o celkovou deaktivaci nebo výmaz cookies v nastavení svého internetového prohlížeče. Deaktivace ovšem může zpomalit prohlížení nebo znemožnit přístup k některým částem webových stránek nebo omezit funkčnost navigace.

Nastavení správy nebo deaktivace cookies se mohou lišit v závislosti na používaném internetovém prohlížeči, proto doporučujeme uživateli, aby vyhledal bližší informace o provádění těchto operací, v příručce ke svému zařízení, nebo v „Nápovědě“ ve svém prohlížeči.

Níže jsou uvedeny linky s informacemi pro nejrozšířenější internetové prohlížeče:

INTERNET CZ na svých stránkách používá ReCaptcha k ověření skutečnosti, zda údaje zadává člověk nebo automatizovaný program, aby se zabránilo zneužití poskytovaných služeb. Použití ReCaptcha se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Smluvními podmínkami společnosti Google.


Komu poskytujeme údaje Návštěvníka webu

Osobní údaje Návštěvníka webu se poskytují pouze třetím stranám a/nebo příjemcům, jejichž činnost je nezbytná k provedení operací souvisejících se zpracováním a pro naplnění určitých povinností vyplývajících ze zákona, a to:

  • Společnosti skupiny Aruba S.p.A.;
  • Třetí strany, tj. dodavatelé a externí poskytovatelé/konzultanti a poradenské firmy;
  • Soudní orgány, dozorčí a kontrolní orgány;
  • Subjekty s formálním oprávněním nebo s uznaným právním titulem.

Subjekty patřící do těchto kategorií pracují samostatně jako nezávislí správci údajů nebo jako osoby pověřené Správcem údajů.

V souvislosti s plněním pracovních povinností mohou být tyto údaje rovněž známy zaměstnancům Správce údajů včetně stážistů, dočasným zaměstnancům a poradcům, kteří mají příslušná oprávnění k jejich zpracování.

Osobní údaje nebudou v žádném případě šířeny ani předány neoprávněným subjektům k dispozici či konzultaci.


Jak zpracováváme údaje Návštěvníka webu

Údaje se zpracovávají pomocí manuálních, informačních a telematických nástrojů v souladu s příslušnými právními předpisy zakotvenými v právním řádu, které mají zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost údajů, a také zabránit jakýmkoliv škodám, hmotným nebo nehmotným.


Kde spravujeme údaje Návštěvníka webu

Údaje Návštěvníka webu jsou uchovávány v archivech na území Evropské unie. V případě nutnosti splnění daného účelu mohou být údaje Návštěvníka webu předány do zahraničí, a to do zemí mimo Evropskou unii. Tyto země však musí zaručit takovou úroveň ochrany osobních údajů, kterou Evropská komise považuje za odpovídající, nebo přiměřenou na základě jiných odpovídajících záruk, jako jsou například Standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí nebo souhlas Návštěvníka webu. Návštěvník webu má právo obdržet kopii svých údajů, které by případně byly zaslány do zahraničí, pak také seznam zemí nebo organizací, do kterých byly údaje zaslány, pokud o ně požádá na adrese privacy@forpsi.com.


Práva Návštěvníka webu

V případech uvedených v Nařízení má Návštěvník webu možnost požádat o přístup k údajům, které se ho týkají, požádat o jejich výmaz, o opravu nepřesných údajů, o doplnění neúplných údajů, o omezení zpracování a přenositelnosti svých údajů a má možnost i projevit nesouhlas s jejich zpracováním, to vše zasláním požadavku na adresu privacy@forpsi.com.

Mimo to má Návštěvník webu právo podat stížnost příslušným kontrolním orgánům na českém území (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo příslušným orgánům na území členského státu, ve kterém došlo k porušení práv návštěvníka webu, jak ukládá čl. 77 Nařízení, a může rovněž podat žalobu u příslušných soudních orgánů ve smyslu čl. 78 s 79 Nařízení.


Seznam cookies, které používají tyto webové stránky: