Možnosti nastavení

Automatické prodloužení lze nastavit buď pro celý účet , specificky pro jednotlivé domény nebo oba tyto způsoby kombinovat.

Pokud u nás spravujete větší počet domén a zároveň několik domén firemních je možné nastavit automatické prodloužení pouze pro tyto konkrétní domény a to přímo v detailu domény, v podmenu "Prodloužení domény".

Nastavení je také možné aplikovat pro celý účet plátce v podmenu "Správa účtu a změna údajů". V takovém případě budou všechny domény automaticky prodlouženy nastavený počet dní před expirací.

Pokud máte automatické prodloužení aktivováno pro celý účet je možné pro specifické domény automatické prodloužení vypnout a to opět v podmenu "Prodloužení domény".