Jak zaregistrovat ENUM doménu?

Pro registraci ENUM domény musíte dodržet následující postup:

  1. Zaregistrujte si kontakt pro ENUM doménu (kontakt reprezentuje konkretního člověka a je určen unikatním identifikátorem). Pokud se neorientujete v jednotlivých rolích kontaktů, které jsou k doménovým jménům přiřazeny (vlastník, technik, administrátor), stačí když si zaregistrujete pouze jediný kontakt.
  2. Zaregistrujte si sadu nameserverů. Pro samotnou registraci ENUM domény není nutné sadu nameserverů uvádět, ale pro její praktické využívání je tento krok nutný.
  3. Pokud nemáte přiřazeno své idacc, učiňte tak na stránce registrace plátce
  4. V této chvíli máte zaregistrovány všechny kontakty a sady nameserverů. ID jednotlivých objektů uveďte do příslušných polí v žádosti o registraci ENUM domén

Mezi jednotlivými kroky dodržte minimálně 5-ti minutové intervaly.

Po uložení žádostí o registraci ENUM domény Vám bude doručen email s popisem způsobu validace. Po doložení Vašeho nároku bude doména ihned zaregistrována.