Master API

Informace pro manažery

Master API představuje rychlou, efektivní a pohodlnou on-line službu pro registraci a správu domén.

Výhody Master API

 • Zautomatizuje operace prováděné s doménami, takže správa doménového portfolia se tak stává pohodlnější, odpadá stereotypní vyplňování opakujících se položek do formulářů.
 • Redukuje čas potřebný na administraci, což vede k úspoře nákladů. Zavedením MAPI je možné uspořit podstatné množství účasti pracovní síly, takže lze snížit náklady na ni.
 • Předchází chybám lidského prvku, které se více či méně často vyskytují. Automatizací lze dosáhnout velmi nízkého až nulového procenta chybovosti.
 • Partnerům je služba poskytována neomezeně, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Pokud jste v našem systému registrován jako plátce, službu je možné vyzkoušet v testovacím rozhraní. Pro využívání služby v produkčním rozhraní je potřeba mít uzavřenu partnerskou smlouvu. Pro více informací pište na info[at-sign]generalregistry[dot-sign]cz.
 • Kompletní podmínky k využití Master API naleznete v tomto dokumentu: Podmienky použitia automatizovaného rozhrania MasterAPI

Informace pro programátory

Master API je rozhraní pro automatizovanou on-line správu a registraci domén v systému Domain Master.

Master API je navrženo s ohledem na učinné použití a jednoduchou implementaci. V jediném HTTP požadavku je možné doménu zaregistrovat, prodloužit nebo transferovat.

Přikazy a odpovědi se v Master API zasílají ve formě textových zpráv ve formátu JSON nebo YAML na protokolu HTTP. Implementace tak nebude činit žádné problémy v jazycích jako Perl, Python, Ruby, C# a pod. Aktuálně nabízíme klienta pro PHP.

Následující příklad demonstruje možnou implementaci registrace domény pomocí utility wget. Tento příkaz zaregistruje doménu v každém unixovém operačním systému.


   $ wget -q --output-document=- --header='Content-Type: text/plain' \
   https://www.domainmaster.cz/masterapi/server.php \
   --user=GR:PLATCE --password=heslo_platce --post-data='{
    "command": "register cz domain",
    "params": {
     "domain": "domenka.cz",
     "registrant": "MAJITEL",
     "idacc": "GR:PLATCE"
    }
   }'
  

V případě, že bude příkaz proveden úspěšně, vrátí Master API tuto odpověď:

   {"status":"success","message":"Ok"}

Prečítajte si dokumentáciu k Master API

Master API: klient pro PHP

Pro PHP dodáváme hotového klienta. Implementuje se rychle a intuitivně. Následující příklad naznačuje jeho použití.


<?php
require('client/miniyaml.inc');
require(
'client/masterapi_client.inc');

$client = new MasterApi_Client(array(
  
"username"     => "GR:PLATCE",
  
"password"     => "heslo_platce",
  
"server_url"   => "https://www.domainmaster.cz/masterapi/server.php"
));

$result $client->sendCommand("register cz domain",array(
  
"domain"       => "domenka.cz",
  
"registrant"   => "MAJITEL",
  
"idacc"        => "GR:PLATCE"
));

if(
$result->isSuccess()){
  echo 
'domena byla zaregistrovana';
}else{
  echo 
'domena nebyla zaregistrovana, doslo k chybe: '$result->getMessage(),"\n";
  if(
$result->isTemporaryError()){
    echo 
'chyba je klasifikovana jako docasna, registraci muzeme opakovat pozdeji',"\n";
  }
}

Klienta pro PHP stahujte zde: