Zmena Auth-info kódu

Uveďte názov nadnárodnej domény pri ktorej chcete zmeniť (Transfer secret) Auth-info kód.