Postup uzavírání partnerských smluv

Partnerem pro registraci domén se může stát nový subjekt, který se registruje jako plátce do systému, ale i subjekt, který pod značkou General Registry již domény spravuje a počet jeho domén překročil limit 20.

Pokud má zájem o partnerství nový subjekt (neregistrovaný plátce), může již v registraci plátce dole zaškrtnout checkbox "Chci se stát partnerem" a doplnit adresu webu, počet domén a zaměření společnosti.

obrazek0

Pokud žádá o partnerství stávající plátce, po přihlášení do účtu plátce najde vpravo volbu Požádat o status partnera.

obrazek1

Zde doplníte požadované informace a podáte žádost.

obrazek2

Po podání žádosti Vám bude zaslána emailem zpráva o potvrzení (či zamítnutí) statusu partnera + cenové podmínky.

obrazek3

Buď přímo v e-mailu, nebo vpravo v účtu naleznete následně nabídku Podpisy smluvních podmínek.

obrazek4

Zde vidíte navrhované ceny + checkbox na potvrzení podpisu partnerské smlouvy a použití MasterAPI.

obrazek5

Po kliknutí na uložit změny uvidíte na další stránce možnost stažení a podepsání dodatku ke smlouvě o elektronické autorizaci změny majitele, pokud tedy o uzavření dodatku máte zájem.

Úředně ověřený dokument pak nascanujete, vložíte zde a kliknete na uložit změny. Originál je následně potřeba zaslat pozemní poštou na naši adresu. Alternativou uzavření dodatku je jeho odeslání Datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem.

obrazek6