Registrácia kontaktu pre nadnárodné domény

Na tejto stránke zaregistrujte kontakt, ktorý potom bude možné použiť ako kontakt pre nadnárodnú doménu.

Osobné údaje

Názov firmy alebo organizácie vyplňujte len pre právnické osoby.
Nepoužívajte iné znaky ako písmena, číslice, čiarky, bodky a medzery.

Číslo uveďte v tvare +421.605123456

Číslo uveďte v tvare +421.605123456

Adresa

Zadajte najviac 3 riadky.

Na adresu informačního emailu obdržíte informace o průběhu zpracování vašeho požadavku.

Potvrdzujem, že osoba, ktorej osobné údaje sú uvedené v tomto formulári je staršia ako 16 rokov.
Potvrdzujem, že osoba, ktorej osobné údaje sú uvedené v tomto formulári bola oboznámená so Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s ich spracovaním.