Transfer kontaktu pre cz domény

Transfer je proces, pri ktorom dochádza k zmene registrátora kontaktu. V priebehu transferu nebudú zmenené jeho údaje.
Pokiaľ chcete svoje kontaktné osoby spravovať prostredníctvom našej spoločnosti, odošlite vyplnený formulár a riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.